Hakkımızda

Kuruluş Amacımız ve Gelecek Hedeflerimiz

 

 

1. Çocuk ortopedisinin ortopedi ve travmatoloji ana gövdesi altında bağımsız bir uzmanlık alanı olarak tanınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak.

 

2. Çocukların ortopedik sorunlarının, çocuklar konusunda uzman hekimler tarafından takip ve tedavi edilmesine yönelik çalışmalara destek olmak.

3. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış genç meslektaşlarımızdan, çocuk ortopedisi konusunda uzmanlaşmak isteyenlere yönelik, bir yıl süreli üst uzmanlık eğitimi programı oluşturmak ve uygulamaya geçirmek.

4. Çocuk ortopedisi alanında çalışan yurtiçi ve yurtdışı dernek, çalışma grubu, vakıf gibi örgütlerle bilimsel işbirliği projeler geliştirmek ve desteklemek.

5. Klinik uygulamalarımızı aynı veri havuzunda toplayarak, birlikte daha kapsamlı bilimsel çalışmalar organize etmek ve sonuçlarımızı akademik dünya ile paylaşmak.

6. Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılara (düzenli kurs, kongre vb. etkinlikler) düzenlenmesine öncülük etmek, bu konudaki çabalara yardımcı olmak.

7. Hastalarımız ve ebeveynlerinin, çocuk ortopedisi ile ilgili sorularına cevap oluşturacak yazılı, görsel dokümanları oluşturmak, bu kaynakları basılı materyal ve web dokumanı olarak onların hizmetine sunmak.

8. Hasta ailelerini bilinçlendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek.